Mình chuyên bán dcom 3g. Bác có c?n thì liên h? mình K?t n?i internet không dây m?i lúc m?i noi, r?t l